Vejrligsfacader og -hjørner

Alle huse har vejrligsfacader og -hjørner. Dette sker på de sider/hjørner der er særligt udsat for vind og vejr. På nogle stentyper og konstruktioner ses vejrligsfacaderne tydeligere end på andre. Nedenfor ses forskellige udtryk på en vejrligsfacade og hvordan udtrykket kommer til at fremstå forskelligt ud fra valg af stentype.

Løsning på vejrligsfacade

Fugtkontrollering er først skridt for at forebygge vejrligsfacader. Ligeledes er det en god idé at forholde sig til valget af mursten, da udseendet på vejrligsfacader kan variere fra stentype til stentype. 

Konstruktionen samt afdækning under og efter byggeperioden spiller en vigtig rolle for at forhindre vejrligsfacader. På byggeriet nedenfor har man gjort følgende for at forbygge vejrligsfacaderne, da man har valgt en lys stentype som vil have en tydelig vejrligsfacade. 

  • 3 cm spalte mellem murværk og isolering
  • Afdækning af murværket i hærdningsperioden
  • Imprægnering af facaderne efter afhærdning af mørtlen.

Denne konstruktion vil ligeledes have den betydning, at murværket vil være langt mere vedligeholdelsesfrit. Det skyldes blandet andet at fugtbelastningen er mindre på grund af imprægneringen og udtørring af murværket er højere på grund af luftspalten mellem murværk og isolering.

Dette system sikrer maksimal forebyggelse mod fugtoptagelse i murværket.

Imprægneret murværk
Imprægneret murværk
Imprægneret murværk
Imprægneret murværk
Imprægneret murværk
Imprægneret murværk
Imprægneret murværk
Imprægneret murværk