Afrensning af kalkudfældninger på murværk og betonelementer

Kalkudfældninger er hårde hvide eller grå overfladeskorper

Kalkudfældninger er oftest koncentreret langs en mørtelfuge, eller løber ned fra et hul eller en fin adskillelsesrevne mellem mursten og mørtelfuger.

Kalkudfældninger opstår når vand, der er aflejret eller opsamlet i væggen under byggeriet, opløser vandopløselige calciumforbindelser. Efterhånden som vandet fordamper, reagerer det opløste calcium med atmosfæren og krystalliseres til en hård skorpe på murværksfladen.

Har du kalkudfældninger på dit murværk eller betonelementer, er vi klar til at hjælpe dig med en professionel afrensning.