Afrensning af misfarvninger på grund af vanduopløselige salte på murværk

Vanduopløselige salte er uens hvide eller grå misfarvninger på overfladen af mursten eller mørtelfuger. Misfarvningerne kan være til stede på hele murværket eller på mindre, uregelmæssigt formede arealer.

Oftest opstår disse misfarvninger på grund af en massiv vandpåvirkning og manglende afdækning i opmurings-/hærdningsperioden. Misfarvningerne kan også opstå ved forkert afrensningsteknik under opmuring, eller ved at hærdet mørtelslør får lov at sidde over en længere periode på murværket. Vanduopløselige salte bliver i de fleste tilfælde forvekslet med mørtelslør.

Her kan du se før og efter billeder af murværk, vi har afrenset for Vanduopløselige salte.

Har du vanduopløselige salte på dit murværk, er vi klar til at hjælpe dig med en professionel afrensning heraf.

Murværk med vanduopløselige salte
Renseprøve på murværk med vanduopløselige salte