Afrensning af hydraulikolie på murværk

Hydraulikolie kommer ofte på murværket ved et uheld. Det kan være en slange der springer og derefter sprøjter op på murværket. Dette ses som små olielignende stænk.

Hydraulikolie skal afrenses hurtigst muligt efter det er kommet på murværket, idet tiden vil vanskeliggøre afrensningsopgaven.