Afrensning af garvesyre fra egetræ på murværk

Egetræ indeholder garvesyre, og når det bliver eksponeret for en høj vejrligspåvirkning, frigives denne syre.

Garvesyren vil vise sig på murværket, som brune render under træet. Dette skal afrenses hurtigst muligt, idet tiden vil vanskeliggøre afrensningsopgaven på murværket.

Vi er klar til at hjælpe dig med en professionel afrensning af dit murværk.