Fjernelse af kridtsnor på murværk

Når der bruges kridtsnor i byggeprocessen, kan dette nogle gange kommer på murværket. Det kan være vanskeligt at fjerne.

Kridtsnor skal afrenses hurtigst muligt efter det er kommet på murværket, idet tiden vil vanskeliggøre afrensningsopgaven.

Vi er klar til at hjælpe dig med fjernelse af kridtsnor på dit murværk.