Afrensning af misfarvninger fra vanadiumudtræk på mursten

Vanadiumudtræk er gule, grønne, grønbrune eller violette misfarvninger midt på lyse mursten. Vanadiumsaltene der er årsagen til disse vanadiumudtræk, har deres oprindelse i ler materialet, som anvendes til fremstilling af murstenene.

Vanadiumsaltene opløses blandt andet på grund af en massiv vandpåvirkning og manglende afdækning af murværket i opmurings-/hærdningsperioden. Saltene kan også opstå, når der ikke anvendes produkter, som er formulerede til murstene eller der anvendes forkert renseteknik. Når vanadiumsaltene opløses, vandrer de til overfladen og når vandet fordamper, bliver der dannet farverige vanadiumudtræk på overfladen af murværket.

Vi er klar til at hjælpe dig med en professionel afrensning af dit murværk for misfarvninger af vanadiumudtræk.