Afrensning af tjære på murværk eller betonelementer

Tjære er en fast sort masse, som kan være yderst vanskelig at afrense fra murværk og betonelementer. Tjæren kan for eksempel være fra tagpap, der er løbet ned langs murværket eller betonelementer, og brændt sig fast.

Afrensningen af Tjære skal ske hurtigst muligt efter det er kommet på murværket, idet tiden vil vanskeliggøre afrensningsopgaven. 

Har du fået tjære på dit murværk eller betonelementer er vi klar til at hjælpe dig med en professionel afrensning.