Forskel på tørre og våde mursten

Få et ensartet udseende af dit murværk

Vejrliget påvirker murværkets udseende. Der kan være stor forskel på tørre og våde mursten alt efter murstenstype. 

I dag bygges mange huse uden udhæng og derfor er det ekstra vigtigt at vide, hvordan murstenene ser ud når de påvirkes af vand og bliver våde.

Denne farveforskel kan minimeres eller undgås ved at imprægnere murværket, så stenene forbliver tørre. Inden imprægnering skal det vurderes om murværket er egnet til imprægnering. Dette kan vi være behjælpelige med at vurdere. 

Forventning om ensartet udseende af murværket, hænger i høj grad sammen med valget af facadesten, idet et teglprodukt ændrer farve når det optager fugt. Sten i mørke nuancer skifter ikke farve i så høj grad som sten i lyse nuancer. 

Her ses forskellige murstenstyper, hvor der ses forskel på vådt og tørt udseende.

2.1.36 Light Coal
B432 Camel
RT475 Bari
2.1.62 Avignon
2.1.63 Cassis
RT478 Lecco
2.1.65 Antibes
2.1.66 Sisteron
2.4.35 Twilight
2.7.02 Royal Ghost
2.7.45 Grey Smoke
B115 Gul
B221 Goodwood