Indfarvning af farveforskel på mursten eller fugerne

Farveforskel på mursten eller i fugerne er af ren kosmetisk karakter.

I fugerne kan farveforskellen opstå ved at murværket er muret over forskellige vejrligsperioder. 

Farveforskel på mursten kan være grundet, at stenene er fra forskellige brændinger fra produktionen.

En anden årsag til at murstenene kan have en farveforskel kan være afskalninger ved engoberede sten. Disse afskalninger kan opstå under produktion, transport og opmuring.

På billederne nedenfor er eksempler på indfarvning af farveforskel i fugerne.