Indfarvning af farveforskel på mursten eller fugerne

Farveforskel på mursten eller i fugerne er af ren kosmetisk karakter.

I fugerne kan farveforskellen opstå ved at murværket er muret over forskellige vejrligsperioder. 

Farveforskel på mursten kan være grundet, at stenene er fra forskellige brændinger fra produktionen.

En anden årsag til at murstenene kan have en farveforskel kan være afskalninger ved engoberede sten. Disse afskalninger kan opstå under produktion, transport og opmuring.

På gavlen her ses eksempler på indfarvning af farveforskel på overligger. 

Efter skift af en enkelt mursten, passede farven i fugen ikke. 

Den blev indfarvet og efterfølgende ligger man ikke mærke til stenen er skiftet. 

Før indfarvning
Efter indfarvning
Før indfarvning
Efter indfarvning
Før indfarvning
Efter indfarvning

Fuger indfarvet på det nederste stykke ved vandhanen.

Vand på gulvet inden huset stod færdig, havde givet mørke skjolder på de nederste skifte af murværket.