Vedligehold af murværk

Murværk der er udført korrekt, kræver kun lidt vedligeholdelse. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så de skader, der kan opstå, kan blive udbedret, så bygningens tilstand ikke forringes.

Eftersynsinterval:        

 • 3-5 år afhængigt af vejrligspåvirkninger

 

Eftersynsniveau:          

 • Visuel besigtigelse af alt murværk
 • Af murværk med skadessymptomer foretages der en nærmere undersøgelse

   

Eftersynet omfatter:

 • Murværk, herunder mursten og mørtelfuger
 • Andre fuger
 • Teglbjælker
 • Sålbænke
 • Dilatationsfuger
 • Sokler
 • Tagrender og nedløb

   

Skadesvurdering:

 • Afskalninger
 • Revner
 • Misfarvninger
 • Fugtskader

   

Vedligeholdelse:          

 • Efter behov