Typer af mursten

Blødstrøgne mursten

Blødstrøgne mursten er blevet brugt gennem generationer og er i Danmark det foretrukne valg til boligbyggeri. Murstenene har en rolig ens overflade med naturlig og mindre rustik overflade.

Blødstrøgne mursten findes i stor farvevariation og med forskellige engoberede overflader.

Håndstrøgne mursten

Håndstrøgne mursten produceres i dag på topmoderne anlæg, hvor leret formes for, at efterligne håndværkstraditioner fra gamle dage. Resultatet er mursten med mere rustikke overflader, forskelligartet strukturer og høj detaljerigdom.

Håndstrøgne mursten har en besandet overflade og fås i mange farvevariationer.

Maskinsten

Maskinsten er strengpressede mursten, som giver et meget skarpt udtryk. De er især anvendt ved industri- og landbrugsbyggerier.

Maskinsten kan i dag fås glatte eller prægede og i mange farvevariationer.

Gennemfarvede mursten

Gennemfarvede mursten har som navnet antyder, samme farvenuancer gennem hele murstenen.

Med gennemfarvede mursten, opnås uden farvetilsætning, mursten i farvenuancerne gul, rosé og rødlig.

Ved farvetilsætning kan brunlige nuancer opnås.

Ved gennemfarvede mursten vil små afskalninger, der naturligt opstår under produktion, transport og opmuring være mindre synlige.

Engoberede mursten

En engobering er en tynd overflade der påføres den gennemfarvede mursten. Engoben består af ler og forskellige farvepigmenter der blandes med hinanden til den ønskede farve. Herefter påføres engoben murstenene på synsfladerne før brændingen (dog ikke underside af overligger, som evt. kan indfarves efter opmuring). Efterfølgende brændes murstenene med engoben.

Engoben giver murstenene et andet udtryk/farve, end der ellers kan opnås med mursten uden engobe.

I modsætning til den gennemfarvede mursten, vil små afskalninger, der naturligt opstår under produktion, transport og opmuring, være mere synlige. Dette accepteres som en helt naturlig del af murværkets udseende og er en del af charmen ved denne stentype.

Små afskalninger som følge af produktion, transport og opmuring.