Letopløselige salte / salpeter

på nyopført murværk

På dette byggeri er der ikke fortaget nogen afrensning med kemi, det er kun vejrligets påvirkninger der har gjort forskellen.

 

Før billedet er taget:

29. februar 2019

 

Efter billedet er taget:

14. maj 2019

Letopløselige salte / Salpeter er normalt på nybyggeri. Det kan forekomme i større og mindre grad.

Murværk som er opført i en våd periode, har større tendens til letopløselige salte / Salpeter end murværk opført i en tør periode.

Letopløselige salte / Salpeter er naturligt for murværket og vil normalt forsvinde med vind og vejr efter noget tid. Saltene kan afrenses, men kan opstå igen hvis murværket fortsat er i optørringsfasen. Vi anbefaler at man lader saltene få tid og vurdere efter et par måneder om en afrensning er nødvendig.

Letopløselige salte / Salpeter er en løs, pulveragtig saltudfældning på overfladen, som forsvinder når murværket er vådt, men som kan dukke op igen, efterhånden som overfladen tørre. Saltene er ofte årstidsbetinget og processen sker når salte vandrer til overfladen på grund af varme og optørring.

Se eksempel ved siden af, hvor der ikke er fortaget nogen afrensning, det er kun vejrligets påvirkninger der har gjort forskellen.

Har du brug for en vurdering eller ønsker en afrensning for letopløselige salte / Salpeter er vi klar til at hjælpe dig.